Splošni pogoji “Velikonočno Žrebanje”

PRAVILA NAGRADNE IGRE
“VELIKONOČNO ŽREBANJE”

 

 

ORGANIZATOR

 

 1. člen

Organizator nagradne igre je VENKA VOJO, POSLOVNO POSREDNIŠTVO D.O.O., Liminjanska cesta 109, 6320 Portorož – Portorose, matična številka: 3626881000, davčna številka: SI 28991478 (v nadaljevanju: organizator).

 

 

POGOJI SODELOVANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE

 

 1. člen

(1) V nagradni igri sodelujejo polnoletni kupci, ki na spletni strani spletne trgovine organizatorja (https://trgovina.venkavojo.si/) opravijo nakup v vrednosti nad 50,00 EUR.

(2) Več nakupov iz prejšnjega odstavka predstavlja več možnosti za izbiro nagrajenca.

(3) Sodelovanje v nagradni igri poteka avtomatsko ob upoštevanju določbe prejšnjega odstavka.

 

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 

 1. člen

Nagradna igra bo potekala od 1. 2. 2021 do 4. 4. 2021, žreb se bo opravil na Velikonočni ponedeljek 5. 2. 2021.

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

 1. člen

(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre.

(2) V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

(3) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

 

 

NAGRADE

 

 1. člen

(1) V nagradni igri se podelijo naslednje nagrade:

 • 1x električno kolo;
 • 1x konzola Playstation 5 in
 • 1x bon za 250,00 EUR, ki se ga lahko vnovči v spletni trgovini organizatorja.

(2) Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

(3) Bon iz prvega odstavka tega člena ne velja za obstoječe akcije. Boni se ne seštevajo.

(4) Vrednost nagrade nad 42,00 EUR se v skladu z določbami Zakona o dohodnini všteva v davčno osnovo, zato bo organizator davčne obveznosti poravnal v svoje breme.

(5) Zaradi obračuna dajatev iz prejšnjega odstavka, mora nagrajenec organizatorju na njegovo zahtevo posredovati potrebne osebne podatke.

 

 

IZBIRA NAGRAJENCEV

 

 1. člen

Nagrajenci bodo izžrebani s strani organizatorja 5. 4. 2021, kar bo organizator objavil na svojem Facebook profilu.

 

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

 1. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel pisno preko Facebook profila.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na svoji spletni strani in Facebook profilu.

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

 

PREVZEM NAGRAD

 

 1. člen

(1) Udeleženec mora nagrado prevzeti v petnajstih (15) dneh po tem, ko ga bo organizator obvestil, da je nagrada pripravljena za prevzem.

(2) V kolikor udeleženec ne prevzame nagrade v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do prejema nagrade, organizator pa lahko nagrado podeli drugemu udeležencu.

 

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 

 1. člen

(1) S pristopom k nagradni igri sodelujoči dovoljuje in izrecno soglaša, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v nagradni igri obdeluje za namene izvršitve nagradne igre. Osebne podatke organizator obdeluje in varuje skladno z določili ZVOP-1 in Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

 

(2) Osebne podatke, pridobljene s pristopom k nagradni igri, obdeluje organizator. Organizator bo vse podatke, pridobljene za namen izvedbe nagradne igre, ki niso nujni za dokazovanje izvršitve nagradne igre, po zaključku slednje trajno izbrisal ali anonimiziral v svojih bazah podatkov. Za namene komunikacije v zvezi s to nagradno igro, sodelujoči izrecno dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, navadna pošta, elektronska pošta.

 

(3) Sodelujoči v nagradni igri, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovani za namene sodelovanja v nagradni igri, ima pravico:

- dostopa do svojih osebnih podatkov;

- pravico njihovega popravka ali izbrisa;

- pravico do omejitve njihove obdelave;

- pravico do njihove prenosljivosti.

 

(4) V primeru, da sodelujoči v nagradni igri ne želi posredovati vseh zahtevanih osebnih podatkov ali zahteva izbris že posredovanih osebnih podatkov ob pristopu k nagradni igri, pred zaključkom nagradne igre, se z izbrisom vseh podatkov, posameznika izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

 

 

KONČNI DOLOČBI

 

 1. člen

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre,

(2) Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 1. 2. 2021.

 

 

V Luciji, dne 1. 2. 2021                                                          Venka Vojo d.o.o.

Liquid error: include usage is not allowed in this context