Splošni Pogoji Nagradne igre "Osvoji Prosecco Terra Serena 1,5 L"

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“OSVOJI PROSECCO TERRA SERENA 1,5L”

 

ORGANIZATOR

 

 1. člen

Organizator nagradne igre je VENKA VOJO, POSLOVNO POSREDNIŠTVO D.O.O., Liminjanska cesta 109, 6320 Portorož – Portorose, matična številka: 3626881000, davčna številka: SI 28991478 (v nadaljevanju: organizator).

 

POGOJI SODELOVANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE

 

 1. člen

(1) V nagradni igri sodelujejo polnoletni kupci, ki na spletni strani spletne trgovine organizatorja (https://trgovina.venkavojo.si/) opravijo hkratni nakup vseh naslednjih pijač:

 1. Grenčica Gorki list 0,7L;
 2. Rum Espero Balboa 0,7L (darilno pakiranje) in
 3. Gin Mackmyra Lab Organic 0,7 L.

(2) Sodelovanje v nagradni igri poteka avtomatsko ob upoštevanju določbe prejšnjega odstavka.

 

POTEK NAGRADNE IGRE

 

 1. člen

(1) Nagradna igra bo potekala v treh sklopih, in sicer:

 1. od 23. 12. 2020 do 27. 12. 2020, do 12.00 ure;
 2. od 30. 12. 2020 do 4. 1. 2021, do 12.00 ure in
 3. od 6. 1. 2021 do 11. 1. 2021, do 12.00 ure.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

 

 1. člen

(1) S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da udeleženec sprejema ta pravila nagradne igre.

(2) Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:

 • udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
 • je udeleženec kršil pravila sodelovanja v nagradni igri;
 • udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali jih ni izpolnil pravočasno;
 • če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.

 

NAGRADE

 

 1. člen

(1) V nagradni igri se v posameznem sklopu podeli naslednja nagrada:

 • 1x Magnum Peneče Vino Prosecco DOC Extra Dry Treviso Serena 1,5L.

(2) Nagrada ni zamenljiva za drugo vrsto nagrade, izplačljiva v gotovini ali prenosljiva na tretje osebe.

(3) Vrednost nagrade ne presega 42,00 EUR, zato se v skladu z določbami Zakona o dohodnini ne všteva v davčno osnovo.

 

IZBIRA NAGRAJENCEV

 

 1. člen

Nagrajenec bo izžreban s strani organizatorja zadnje dne posameznega sklopa, po 12.00 uri, in sicer naključno iz zbirke podatkov kupcev.

 

OBVEŠČANJE NAGRAJENCEV

 

 1. člen

(1) Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel pisno preko e-pošte.

(2) S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator kot nagrajenca objavi na svoji spletni strani in Facebook profilu.

(3) Rezultati nagradne igre so dokončni. Pritožba nanje ni mogoča.

 

PREVZEM NAGRAD

 

 1. člen

(1) Udeleženec mora nagrado prevzeti v petnajstih (15) dneh od obvestila s strani organizatorja.

(2) V kolikor udeleženec ne prevzame nagrade v roku iz prejšnjega odstavka, izgubi pravico do prejema nagrade, organizator pa lahko nagrado podeli drugemu udeležencu.

 

VAROVANJE INFORMACIJ IN OSEBNIH PODATKOV

 

 1. člen

(1) S pristopom k nagradni igri sodelujoči dovoljuje in izrecno soglaša, da organizator kot upravljavec osebnih podatkov, vse posredovane podatke za sodelovanje v nagradni igri obdeluje za namene izvršitve nagradne igre. Osebne podatke organizator obdeluje in varuje skladno z določili ZVOP-1 in Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679).

 

(2) Osebne podatke, pridobljene s pristopom k nagradni igri, obdeluje organizator. Organizator bo vse podatke, pridobljene za namen izvedbe nagradne igre, ki niso nujni za dokazovanje izvršitve nagradne igre, po zaključku slednje trajno izbrisal ali anonimiziral v svojih bazah podatkov. Za namene komunikacije v zvezi s to nagradno igro, sodelujoči izrecno dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, navadna pošta, elektronska pošta.

 

(3) Sodelujoči v nagradni igri, na katerega se nanašajo osebni podatki, posredovani za namene sodelovanja v nagradni igri, ima pravico:

- dostopa do svojih osebnih podatkov;

- pravico njihovega popravka ali izbrisa;

- pravico do omejitve njihove obdelave;

- pravico do njihove prenosljivosti.

 

(4) V primeru, da sodelujoči v nagradni igri ne želi posredovati vseh zahtevanih osebnih podatkov ali zahteva izbris že posredovanih osebnih podatkov ob pristopu k nagradni igri, pred zaključkom nagradne igre, se z izbrisom vseh podatkov, posameznika izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri.

 

KONČNI DOLOČBI

 

 1. člen

(1) Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagradne igre,

(2) Pravila nagradne igre stopijo v veljavo 23. 12. 2020.

 

 

V Luciji, dne 22. 12. 2020                                                      Venka Vojo d.o.o.

Liquid error (snippets/sc-pb-25052016 line 1): include usage is not allowed in this context